Personlig atmosfär och en platt organisation

Nässjö Bygg har alltid ägts och drivits av personer som är verksamma inom företaget. Därför är vårt engagemang stort och våra beslutsvägar korta. Hos oss får kunden en personlig kontaktman för varje projekt. Vår organisation är platt vilket ger oss förmågan att föra en konstruktiv dialog med kunden. Vår inriktning i kombination med ett konsekvent kvalitetsarbete har gjort oss till det ledande byggföretaget i Nässjö. Idag har vi 35 medarbetare varav 25 är byggare.

 

Vår affärsidé och våra målsättningar

Vi vill vara en samarbetspartner som på bästa sätt förenar våra kunders idéer och önskemål med vår egen kunskap och erfarenhet vad gäller miljö, kvalitet och totalekonomi. För att enklare nå våra uppsatta mål och visioner har vi tillsatt en extern styrelseordförande (Greger Phalén).

 

Kvalitet och Miljö

Att arbeta med högt uppsatta mål för kvalitet och miljömedvetenhet är en självklarhet för oss. Det är därför viktigt att använda beprövade metoder likaväl som högkvalitativa byggmaterial. Vi arbetar helst med material som kan återvinnas och ingå i ett större kretslopp.