Referenser

Nybyggnation / Nyproduktion av Tura Scandinavia Nybyggnation av lager och kontor på 10600 kvm åt Tura Scandinavia – en totalentreprenad där Nässjö Bygg i sitt åtagande tog fram alla ingående handlingar samt bistod med alla myndighetskontakter.
Ombyggnation / Tillbyggnation av Brinellgymnasiet
Om- och tillbyggnad av Brinellgymnasiet 14000 kvm åt Nässjö kommun. Totalentreprenad till en kostnad av 100 Mkr. Byggtid 2,5 år.
Nyproduktion / Nybyggnation av Netto
Nybyggnationen av Nettos butik på 1200 kvm utfördes som totalentreprenad.